OMGEVINGSRECHT – Publicatie Aanvullingswet bodem en Aanvullingswet geluid

aanvullingswetDeze en afgelopen week zijn twee zogenaamde Aanvullingswetten Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Deze wetten worden geïntegreerd in de Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet (Stb. 2020,83) kunt u hier inzien. Zie hier voor de memorie van toelichting (kamerdossier 35054).

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet (Stb. 2020,83) kunt u hier inzien. Zie hier voor de memorie van toelichting (kamerdossier 34864).

Andere aanvullingswetten

Naast de beide gepubliceerde aanvullingswetten, zijn er nog twee aanvullingswetten, die inzake grondeigendom en die inzake natuur. Ook deze zullen worden geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet zal per 1 januari 2021 in werking treden. De hoofdtekst van de Omgevingswet is al in 2016 in het Staatsblad gepubliceerd (zie hier).

Cursus nieuwe Omgevingswet

We hebben de publicatie van de beide aanvullingswetten opgenomen in onze cursus nieuwe Omgevingswet.

Vragen en advies

Hebt u vragen over de nieuwe omgevingswet? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.