ALGEMEEN – We zien het vanaf nu als klachtwaardig!

advocaatOnlangs was het weer zover. Een van onze cliënten was in overleg over een bepaalde projectontwikkeling. Wij adviseren hem. De andere partij was wat onzeker van zijn zaak. En dus zeiden we tegen hem: “Is het wellicht iets om even te wachten zodat je met een jurist kan afstemmen?” Dat leek hem wel wat. Vervolgens meldde zich een advocaat. En binnen no-time was de boel geëscaleerd…

Teveel advocaten

Tijdens een cursus strafrecht vernamen we het al eens. Er zijn te weinig criminelen in Nederland om al die wannabe advocaten te bedienen. Dus die lopen allemaal aan verdachten te trekken. Vaak zijn hele families bij dat soort zaken betrokken. De moeder van de verdachte benadert advocaat X, oom benadert kennis Y en de echtgenote benadert een bevriende advocaat Z. En X, Y en Z beginnen vervolgens allerhande gedoe over wie nu eigenlijk de advocaat van de verdachte is.

18.000

Er zijn in Nederland inmiddels circa 18.000 advocaten. Dat is nogal wat. Dat betekent dat een op de duizend inwoners in Nederland een advocaat is. Een beetje dorp van 10.000 inwoners heeft er al 10 rondlopen. En waar moeten die de kost aan verdienen? Inderdaad, conflicten. Wat dat betreft moet het uit de lengte of uit de breedte komen. Ofwel veel cliënten, ofwel lange procedures. En aangezien met betrekking tot het eerste geldt dat de spoeling dun is, ligt het voor de hand dat het uit de breedte moet komen. Aanwakkeren en uitsmeren dus die procedures! Maar hoe?

De intrigant

We hadden het er in de inleiding al over: ineens diende zich een advocaat aan en, jawel, binnen no-time was de boel geëscaleerd. En dat is dan ook iets dat je de beroepsgroep moet nageven, ze zijn uiterst vakkundig in escalatie. Eerlijk gezegd verbaast het ons – na decennia juridische ervaring – nog steeds met welk gemak men het presteert om zich tot het oog van een orkaan te vormen. Hoe men het presteert om relaties te verzieken, mogelijkheden tot benadering te frustreren en het zaaien van tweespalt tot een ware kunst te verheffen.

We moesten vandaag ineens denken aan dat stripboek van Asterix & Obelix: De Intrigant. Koop het! Lees het! Ken het! Het is number one literatuur voor iedere jurist en psycholoog.

Geweer

Het is allemaal geen kwade wil. Het is een kwestie van ‘de beroepsgroep’. Van mentaliteit. En van instelling. En van opleiding binnen het desbetreffend kantoor (dat het qua inkomen vanzelfsprekend moet hebben van de uren die men aan conflicten besteedt). De advocaat geldt in onze samenleving in wezen ook als iemand die namens iemand strijd voert met een ander. In die zin is hij een wapen. Een instrument. Dat is hoe de advocaat zichzelf heeft leren zien. En dat is hoe de ander tegen de advocaat aankijkt.

Dus wat wij destijds tegen die andere partij zeiden, toen wij hem adviseerden om af te stemmen met zijn advocaat, was eigenlijk: “neem de volgende keer een geweer mee.”

Stom van ons…

Was het niet Tsjechov, die ooit zei dat wanneer een schrijver een pistool introduceert in een verhaal, dat pistool onvermijdelijk een keer gebruikt gaat worden? We kunnen ons daarin vergissen, maar duidelijk is dat wanneer in een verhaal een advocaat wordt geïntroduceerd, het onvermijdelijk is dat een langslepende procedure zal volgen.

Klacht indienen

We hebben respect voor de beroepsgroep. Maar we zijn er niet voor niets ooit uitgestapt. Het aanvuren en uitsmeren van conflicten ten nadele van de clientèle ligt ons namelijk niet.

Wij gaan voor oplossen. En wij menen ook dat het voorkomen en oplossen van conflicten voor alles dient te gaan. Ook in algemene en maatschappelijke zin. En ook voor zover het betreft de (fatsoens)regels waaraan een advocaat dient te voldoen.

Dat betekent dat wij vanaf nu werk zullen maken van klachtprocedures wanneer wij merken dat advocaten conflicten aanwakkeren voor eigen gewin. Wij maken dossier op en leggen het voor aan de Orde. En we staan onze clientèle ook bij bij het formuleren van klachten.

Vragen en advies

Hebt u vragen over conflicten? Hebt u vragen over de gedragsregel die in de advocatuur gelden? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.