OMGEVINGSRECHT – Cursus nieuwe Omgevingswet online!

Onlangs hebben wij onze cursus nieuwe Omgevingswet gepubliceerd (zie hier). In 22 korte hoofdstukken geven we een overzicht van het stelsel van de nieuwe Omgevingswet.

In de cursus geven we:

– een overzicht van de betrokken regelgeving
– de vindplaatsen van de nieuwe regelingen
– een handig overzicht van de inhoud van de nieuwe regelingen (inhoudsopgave en bijlagen)
– de stand van zaken per april 2018
– een kort overzicht van de instrumenten van het nieuwe stelsel

Continue update

Het stelsel van de nieuwe Omgevingswet (zie hier) is nog volop in ontwikkeling. We zullen de hoofdstukken daarom continue updaten. Dat zullen we deels in de tekst van die hoofdstukken zelf doen, en deels ook door nieuwe update-hoofdstukken toe te voegen aan de cursus.

We zullen de cursus ook blijven uitbreiden. O.a. door er onderwerpen aan toe te voegen. Bijvoorbeeld over grondeigendom, schade, procedures e.d..

Andere cursussen

De cursus nieuwe Omgevingswet is onze derde cursus. De andere cursussen – over het huidige omgevingsrecht en over het (algemene) privaatrecht – vindt u hier:
cursus omgevingsrecht
cursus privaatrecht