OMGEVINGSRECHT | PRIVAATRECHT – Cursussen omgevingsrecht en privaatrecht online!

Speciaal voor niet juridisch geschoolde professionals, voor juristen die zich opnieuw en snel willen inlezen in een rechtsgebied en voor andere geïnteresseerden hebben wij twee cursussen geschreven. Het gaat om de cursus ‘Omgevingsrecht’ en de cursus ‘Privaatrecht’.

De cursus ‘Omgevingsrecht’ gaat over de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening, het milieurecht en het bouwen. De cursus ‘Privaatrecht’ is vooral toegesneden op het Burgerlijk Wetboek en het vermogensrecht (eigendom, bezit, overdracht, contracten).

De cursussen zijn zo geschreven dat ze voor de niet-jurist en voor anderen die nieuw zijn op het desbetreffende terrein, direct goed te volgen zijn. Specialistisch jargon wordt dan ook toegelicht. En ook wordt door middel van links verwezen naar de diverse wetten.

De eerste hoofdstukken van de cursus ‘Omgevingsrecht’ bevatten daarnaast een introductie op het systeem van wet- en regelgeving en op het algemene bestuursrecht (zie de hoofdstukken die beginnen met de titel ‘Begrippen’).

Inhoudsopgaven

De inhoudsopgave van de cursus ‘Omgevingsrecht’ kunt u hier aantreffen. Die van de cursus ‘Privaatrecht’ hier.

Opbouw

De cursussen zijn opgebouwd in de vorm van weblogs. Elk afzonderlijk weblogbericht is een hoofdstuk. Onderaan elk weblogbericht kunt u snel navigeren naar een vorig of volgend hoofdstuk, dan wel terugkeren naar de inhoudsopgave.

Boeken

Van de beide cursussen hebben we een boekwerk gemaakt. De pdf van de cursus ‘Omgevingsrecht’ treft u hier aan. Die van de cursus ‘Privaatrecht’ hier.