Cursus omgevingsrecht – Inhoudsopgave

Inhoudsopgave van de cursus omgevingsrecht

***

Inhoudsopgave:
0. Inleiding – Omgevingsrecht voor de niet-jurist
1. Begrippen – Omgevingsrecht is bestuursrecht
2. Begrippen – Wetten en regels
3. Begrippen – Enkele voorbeelden
4. Begrippen – Waar vind je het allemaal?
5. Begrippen – Bestuursorganen en belanghebbenden
6. Begrippen – Avv’en, besluiten en beschikkingen
7. Begrippen – Procedures
8. Begrippen – Bezwaarcommissie en rechters
9. Omgevingsrecht – Inleiding en overzicht van wetten
10. Omgevingsrecht – Algemene wet bestuursrecht (1)
11. Omgevingsrecht – Algemene wet bestuursrecht (2)
12. Omgevingsrecht – Wet ruimtelijke ordening (1)
13. Omgevingsrecht – Wet ruimtelijke ordening (2)
14. Omgevingsrecht – Wet ruimtelijke ordening (3)
15. Omgevingsrecht – Woningwet
16. Omgevingsrecht – Wet milieubeheer (1)
17. Omgevingsrecht – Wet milieubeheer (2)
18. Omgevingsrecht – Wet milieubeheer (3)
19. Omgevingsrecht – Wet milieubeheer (4)
20. Omgevingsrecht – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (1)
21. Omgevingsrecht – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2)
22. Omgevingsrecht – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (3)
23. Omgevingsrecht – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (4)
24. Omgevingsrecht – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (5)
25. Omgevingsrecht – Crisis- en herstelwet

Van de cursus is er ook een integrale pdf-uitvoering. Daarin staan alle hoofdstukken bij elkaar. Deze kunt u hier downloaden:

Cursus ‘Omgevingsrecht’ (pdf)