MILIEURECHT – Spoedwet Aanpak Stikstof

Spoedwet Aanpak StikstofVandaag – 30 december 2019 – is in het Staatsblad de Spoedwet Aanpak Stikstof gepubliceerd. Ook is het inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de wet per 1 januari 2020 in werking treedt.

Spoedwet Aanpak Stikstof

De belangrijkste documenten over de Spoedwet Aanpak Stikstof:

  • publicatie van de wet in het Staatsblad (zie hier)
  • het Klein KB over het tijdstip van inwerkingtreding (zie hier)
  • de memorie van toelichting bij de wet (zie hier)
  • het advies van de Raad van State over de wet (zie hier)

Wijziging van wetten

De Spoedwet Aanpak Stikstof wijzigt enkele wetten.Het gaat o.a. om de Wet natuurbescherming, de Wet dieren, en een aantal andere wetten en besluiten.

De wet is een reactie op de inmiddels bekende uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit ging.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het milieurecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.