MILIEURECHT – De rechter trekt de kar : Stikstof, PFAS en CO2

Vandaag – 24 september 2019 – berichtte de Volkskrant dat de bouw een ‘extra klap’ te verduren heeft gekregen. Nadat het ene na het andere bouw- en infraproject vanwege de stikstofproblematiek bakzeil haalt bij de Raad van State, is het nu de beurt aan bagger- en grondverzetprojecten. Niet vanwege stikstof, maar vanwege PFAS. En, o ja, over die andere zaak – over CO2 – was er onlangs ook nog nieuws.
(Update 25-9-2019: zie hier het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek)

Urgenda

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op 13 september jl. namelijk aan de Hoge Raad geadviseerd om de Staat in het ongelijk te stellen in de Urgenda-zaak. Deze zaak ging over CO2-emissies.

De Staat (der Nederlanden) werd op 9 oktober 2018 door het Hof in Den Haag ook al in het ongelijk gesteld in de Urgenda-zaak. Net zoals door de rechtbank in 2015. Waarmee het vonnis van deze laatste, waarbij de Staat werd verplicht om …:

“[…] het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990”

… in stand werd gelaten.

Of de Hoge Raad het advies van de P-G gaat volgen, blijkt waarschijnlijk op 20 december 2019.

Stikstof

Met betrekking tot de stikstofproblematiek komt de commissie Remkes morgen (update 25-9-2019: zie hier het rapport) met voorstellen. Bedoeling ervan is om een groot aantal van de circa 18.000 gestrande projecten weer vlot te trekken. Hoe de voorstellen zullen luiden, is nog onbekend. Duidelijk is wel dat de overheid nu echt serieus werk zal moeten gaan maken van de stikstofreductie.

Maar terwijl men het ene milieuvuur tracht te doven, laait er elders alweer een ander op. PFAS heet het. En het zit in de bodem. Helemaal nieuw is het probleem overigens niet.

Zandvoort, Zestienhoven

Terwijl de commissie Remkes nadenkt over stikstofmaatregelen, wordt de impact van de problematiek steeds duidelijker. Eerder oordeelde een rechter al dat ook verleende (onherroepelijke) vergunningen vernietigd kunnen worden.

Maar ook blijkt ineens dat enkele grote bedrijven en organisaties wellicht niet over de benodigde natuurvergunningen beschikken. Bijvoorbeeld het circuit in Zandvoort waar het Formule 1-circus naar toe komt. En vliegveld Zestienhoven in Rotterdam.

De rechter op het zetel van het bestuur

Bij de CO2- en stikstofproblematiek is het de rechter die de laatste tijd de moeilijke knopen doorhakt. Veelal onder verwijzing naar achterliggende internationale regelgeving (zoals EU-richtlijnen). De politiek (het bestuur) lijkt buitenspel te staan. En dat is in rechtsstatelijke zin een zeer interessante ontwikkeling.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het milieurecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.