BOUW – Update vuistregels voor bouwen in Rotterdam

vuistregelsWethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam heeft nieuwe vuistregels voor het bouwen in Rotterdam vastgesteld. Het gaat om beleid voor planontwikkeling in de stad. De regels maken voor initiatiefnemers inzichtelijk waarmee zij bij hun planvorming rekening moeten houden.

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City

Gisteren, 28 februari 2018, is een besluit van de gemeenteraad van Rotterdam van 1 februari 2018 gepubliceerd. In dat besluit heeft de raad besloten a) om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (het ‘voorbereidingsbesluit’), en b) de coƶrdinatieregeling op grond van (art. 3.30 van) de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Het besluit heeft betrekking op het ontwikkelingsgebied Feyenoord City. Feyenoord City behelst o.a. de bouw van een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord.

Lees Meer