BOUW – Update vuistregels voor bouwen in Rotterdam

vuistregelsWethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam heeft nieuwe vuistregels voor het bouwen in Rotterdam vastgesteld. Het gaat om beleid voor planontwikkeling in de stad. De regels maken voor initiatiefnemers inzichtelijk waarmee zij bij hun planvorming rekening moeten houden.

Documenten

Er zijn drie documenten vastgesteld:

  • Vuistregels voor het bouwen in de Binnenstad (zie hier)
  • Vuistregels voor het bouwen in de Stadswijken (zie hier)
  • Vuistregels voor het bouwen in de uitbreidingswijken en kleine kernen (zie hier)

Zie hier de begeleidende brief van de wethouder.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het bouw- en omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.