BOUW – Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Op 5 juni 2018 hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de ‘Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion’ vastgesteld (zie hier).

De nota (‘NvU Stadion’) is op 6 juni 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuw bestemmingsplan

Uit een andere collegebrief van 6 juni 2018 blijkt dat ten behoeve van Feyenoord City een bestemmingsplan met ‘verbrede reikwijdte‘ zal worden opgesteld.

Oeververbinding

Tevens melden B en W dat de nieuwe (derde) oeververbinding tussen de noord- en zuidoever (tussen de wijken Feijenoord en De Esch) in Rotterdam, geen deel zal uitmaken van de procedures voor het project Feyenoord City. Voor die oeververbinding zal een zelfstandige procedure worden gevolgd.

Overzicht documenten

We hebben de genoemde stukken toegevoegd aan ons overzicht van documenten met betrekking tot Stadionpark en Feyenoord City.

Juridische aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen

Informatie over de juridische aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen (bestaande wetgeving en de nieuwe Omgevingswet) treft u hier en hier aan.