PRIVAATRECHT – Geldt een mondelinge overeenkomst bij de koop van een woning?

overboden

In de huidige overspannen woningmarkt horen we het steeds vaker. Een koper komt met de verkoper tot mondelinge overeenstemming over de koop van diens woning, maar wordt daags voor het tekenen van het koopcontract ineens overboden door een andere koper. Of: op de dag van het tekenen van het koopcontract vraagt de verkoper ineens 25.000 euro meer. Kan dat zomaar?

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT | PRIVAATRECHT – Cursussen omgevingsrecht en privaatrecht online!

Speciaal voor niet juridisch geschoolde professionals, voor juristen die zich opnieuw en snel willen inlezen in een rechtsgebied en voor andere ge├»nteresseerden hebben wij twee cursussen geschreven. Het gaat om de cursus ‘Omgevingsrecht’ en de cursus ‘Privaatrecht’.

De cursus ‘Omgevingsrecht’ gaat over de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening, het milieurecht en het bouwen. De cursus ‘Privaatrecht’ is vooral toegesneden op het Burgerlijk Wetboek en het vermogensrecht (eigendom, bezit, overdracht, contracten).

Lees Meer