BESTUURSRECHT – Jaarverslag 2018 Rotterdamse bezwarencommissie

bezwarencommissieDeze week is het jaarverslag 2018 van de Rotterdamse bezwarencommissie gepubliceerd. Het verslag geeft een interessant kijkje in de keuken van het bestuursrecht op plaatselijk niveau. Zoals u wellicht weet, zijn wij dit jaar begonnen om de uitspraken van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, te inventariseren op winst dan wel verlies voor de burger c.q. het bedrijfsleven in hun rechtszaken tegen de overheid. Maar hoe zit dat alles eigenlijk op plaatselijk niveau?

Rotterdamse bezwarencommissie

Wel dat wordt allemaal dus keurig gepubliceerd. Met staatjes en al. Wat ons daarvan het meest interesseert, zijn de resultaten van Kamer II van het Rotterdamse bezwarengezelschap. Die gaan immers over de zaken over de ruimtelijke ordening (bouwvergunningen, Wabo en andere zaken).

10%

De bezwarencommissie meldt op pagina 17:

“Van de bezwaarschriften werd slechts 10,3% gegrond bevonden of tegemoetgekomen.”

Of dat heeft te gelden als een goed resultaat vermeldt het jaarverslag niet. Maar het mag een ieder duidelijk zijn: het indienen van bezwaar tegen besluiten bij Kamer II van de bezwarencommissie van de gemeente Rotterdam is niet per se succesvol.

Wat dat betreft, zou een burger of bedrijf kunnen stellen dat het maar goed is dat er altijd nog zoiets is als een gang naar de rechter.

Daarover het volgende.

Beroep en hoger beroep tegen overheidsbesluiten

Het jaarverslag meldt op pagina 35:

“De rechter stelde in bijna 83% van de beroepszaken de gemeente in het gelijk. (…). De conclusie is dat het slagingspercentage in beroep laag is. In 2018 is bijna 400 keer door een burger hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de rechter. Ook in hoger beroep bleek de kans van slagen klein. “

Resultaten

Hoe moet je dit soort cijfers nu zien?

Is die 10% aan geslaagde bezwaarschriften nu een probleem- c.q. leerpunt voor de gemeente Rotterdam? Zou je als gemeente moeten streven naar 0% geslaagde bezwaarschriften? Of moeten we uit het percentage van 10% afleiden dat het slecht gesteld is met de belangenafweging in het bestuursrecht? En dat het slecht gesteld is met de procespositie van burger en bedrijf in het bestuursrecht?

Het zal een kwestie van perspectief zijn.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het bestuursrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.