BESTUURSRECHT – Het inperken van het beroepsrecht om sneller te kunnen bouwen

beroepsrechtDe regering overweegt om het bezwaar- en beroepsrecht te gaan beperken voor lieden die bouwprojecten willen verhinderen. Het zijn nog maar verkennende voorstellen. Een mogelijkheid is om rechtspraak in twee instanties af te schaffen en te beperken tot één instantie. Ook wordt overwogen om de mogelijkheden voor belangenclubs te beperken. Het zijn juist die laatsten die veel successen boeken in milieukwesties. Het zou de overheid een voordeel zijn als ze worden uitgeschakeld. Maar is dat niet een zwaktebod?

Lees Meer

BESTUURSRECHT – De gemeente

gemeenteEen niet-ingewijde zou zomaar kunnen denken dat wij in een strak geregisseerd land leven. Waarbij je aan de top de Rijksoverheid hebt, daaronder een 12-tal gelijkvormige provincies en ten slotte 345 net zo gelijkvormige gemeenten die allemaal binnen het kader van een soort van bestuurlijke piramide functioneren, met het Rijk aan de top en de gemeente onderaan. Niets is minder waar.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Procedure-angst

procedure-angstDe wereld van het bestuursrecht is dermate dichtgemetseld met procedures, dat je door de bomen nog maar nauwelijks het bos kunt zien. Waarbij het bos natuurlijk staat voor datgene dat met al die regels wordt beoogd: rechtmatigheid. En dan in het bijzonder materiële rechtmatigheid. Een kant van de medaille waar tegenwoordig nog maar nauwelijks oog voor is. En dat kon nog wel eens te maken hebben met ‘procedure-angst’.

Lees Meer

KENNIS DELEN – Publiekrecht en privaatrecht (2)

publiekrechtWe gaan verder met het kennisdelen. De vorige keer ging het over het publiekrecht, het staatsrecht en bestuursrecht. Deze keer duiken we in de vraag “wat heeft de overheid met privaatrecht te maken?” Want een mens hoort altijd ‘outside the box’ te denken. Zeker wanneer een of andere wetenschap heeft gemeend de wereld in categorieën te moeten indelen. In de ‘echte’ wereld bestaan die immers niet. En dus moet je altijd op je hoede zijn wanneer iemand zegt dat iets per se tot dit of dat domein hoort.

Lees Meer

ALGEMEEN – De reële werkelijkheid en de juridische werkelijkheid

werkelijkheidNaast het lezen van taaie juridische handboeken, lezen wij af en toe ook wel eens een ‘gewoon’ boek. “Klont” van Maxim Februari bijvoorbeeld. Wij zijn fan van Maxim. En dat komt ook een beetje doordat Maxim in zijn boek op een gegeven moment zo treffend opmerkt dat de reële werkelijkheid steeds kleiner wordt ten opzichte van alle informatie die er over die werkelijkheid wordt geproduceerd. Volgens ons geldt dat ook voor het recht. Is het stikstof- en PFAS-gebeuren een aankondiging van een ‘klont’ in het recht?

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Jaarverslag 2018 Rotterdamse bezwarencommissie

bezwarencommissieDeze week is het jaarverslag 2018 van de Rotterdamse bezwarencommissie gepubliceerd. Het verslag geeft een interessant kijkje in de keuken van het bestuursrecht op plaatselijk niveau. Zoals u wellicht weet, zijn wij dit jaar begonnen om de uitspraken van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, te inventariseren op winst dan wel verlies voor de burger c.q. het bedrijfsleven in hun rechtszaken tegen de overheid. Maar hoe zit dat alles eigenlijk op plaatselijk niveau?

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Winst en verlies bij de Raad van State, deel 9 (week 20, 2019)

Raad van StateEr wordt door juristen en advocaten veel geklaagd over de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Door burgers en bedrijven ingestelde beroepen tegen besluiten van overheidsinstanties zouden bij de Raad van State weinig kans van slagen hebben. Wij willen wel eens weten of dat werkelijk het geval is. En dus zullen we eens in de zoveel tijd het aantal gegronde en ongegronde beroepen turven. Deze keer: deel 9: de uitspraken van 15 mei 2019 (week 20).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Winst en verlies bij de Raad van State, deel 8 (week 19, 2019)

Raad van StateEr wordt door juristen en advocaten veel geklaagd over de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Door burgers en bedrijven ingestelde beroepen tegen besluiten van overheidsinstanties zouden bij de Raad van State weinig kans van slagen hebben. Wij willen wel eens weten of dat werkelijk het geval is. En dus zullen we eens in de zoveel tijd het aantal gegronde en ongegronde beroepen turven. Deze keer: deel 8: de uitspraken van 8 mei 2019 (week 19).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Winst en verlies bij de Raad van State, deel 7 (week 18, 2019)

Raad van StateEr wordt door juristen en advocaten veel geklaagd over de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Door burgers en bedrijven ingestelde beroepen tegen besluiten van overheidsinstanties zouden bij de Raad van State weinig kans van slagen hebben. Wij willen wel eens weten of dat werkelijk het geval is. En dus zullen we eens in de zoveel tijd het aantal gegronde en ongegronde beroepen turven. Deze keer: deel 7: de uitspraken van 1 mei 2019 (week 18).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Tussenconclusie winst en verlies Raad van State (2019)

onderzoekOp onze pagina ‘Onderzoek Raad van State’ doen we tussentijds verslag van een onderzoek dat wij doen naar het aantal zaken waarin de overheid respectievelijk burger en/of bedrijf in het gelijk wordt gesteld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Reden van dat onderzoek is dat we van veel bestuursjuristen en -advocaten klachten vernemen over de lage slagingskans van rechtszaken tegen de overheid. Na inventarisatie van zes uitsprakendagen van de Raad van State geven we een tussentijdse conclusie…

Lees Meer