MOTIVATIONEEL – Het voorkomen van weerstand tegen (bouw)projecten (4)

Omwonenden komen nogal eens in verzet tegen (bouw)projecten. Wij hebben onderzoek gedaan naar de psychologische mechanismen achter deze weerstand, die ook wel (ten onrechte) ‘Nimbyisme’ wordt genoemd (zie onze eerdere blogs: hier, hier en hier). In deze, en komende, weblog(s) bespreken we de aanbevelingen uit ons onderzoek die gaan over de manier waarop met weerstand kan worden omgegaan. Vandaag: angst.

Een gezegde…

‘De mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest’. Zo luidt een bekend gezegde. En de waarheid ervan zien we terug bij de weerstand van omwonenden tegen bouwprojecten.

Complotten

In onze laatste blog schreven we al over complottheorieën. Het kwam erop neer dat mensen de neiging hebben om informatielacunes zelf te gaan invullen. En vaak doen ze dat volgens een worst-case scenario. Dat is zeker het geval indien ze het idee hebben dat de overheid of de projectontwikkelaar informatie achterhouden. Het worst-case scenario wordt dan gevoed door achterdocht en wantrouwen.

Fantasie

Maar ook zonder achterdocht en wantrouwen zijn mensen in staat tot groteske fantasieën. Oftewel: angstbeelden. Een gemis aan informatie is op zichzelf al beangstigend. Daar is in wezen geen kwade opzet van een overheid of ontwikkelaar voor nodig. Het is als lopen door een donker bos. Het doet er niet toe wie het licht heeft uitgedaan. De duisternis creëert uit zichzelf monsters en trollen in het hoofd van de dolende boswandelaar.

Laten voelen

Kortom, een gemis aan informatie leidt tot doemscenario’s. En doemscenario’s, en navenante angst, leiden tot heftige weerstand tegen datgene dat wordt aangekondigd door overheid of ontwikkelaar.

Dit is een extra argument om de omwonende zoveel mogelijk, en zo concreet mogelijke, informatie te geven over het bouwproject dat zal worden gerealiseerd. Neem hem bij de hand. Leid hem door de toekomstige situatie. Toon realistische beelden van het project. Maak goede 2D- en 3D-animaties. Laat hem de te realiseren nieuwbouw als het ware voelen.

Want hoe concreter het aangekondigde project is voor de omwonende, des te minder ruimte er is voor angstige fantasieën en doemscenario’s. En des te minder zullen zich angst en op angst gebaseerde weerstand ontwikkelen.

Hier een goed voorbeeld van hoe je zoiets zou kunnen aanpakken…