OMGEVINGSRECHT – Stand van zaken nieuwe Nationale Omgevingsvisie

Door het Rijk wordt hard gewerkt aan het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Onderdeel daarvan wordt de nieuwe Nationale Omgevingsvisie (‘NOVI’), een integraal nationaal beleidsdocument over de fysieke leefomgeving. De minister van BZK zond er afgelopen vrijdag (13 april jl.) een brief over aan de Tweede Kamer (zie hier). We beschrijven in kort de stand van zaken aangaande de NOVI.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT | PRIVAATRECHT – Cursussen omgevingsrecht en privaatrecht online!

Speciaal voor niet juridisch geschoolde professionals, voor juristen die zich opnieuw en snel willen inlezen in een rechtsgebied en voor andere ge├»nteresseerden hebben wij twee cursussen geschreven. Het gaat om de cursus ‘Omgevingsrecht’ en de cursus ‘Privaatrecht’.

De cursus ‘Omgevingsrecht’ gaat over de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening, het milieurecht en het bouwen. De cursus ‘Privaatrecht’ is vooral toegesneden op het Burgerlijk Wetboek en het vermogensrecht (eigendom, bezit, overdracht, contracten).

Lees Meer