OMGEVINGSRECHT – De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

omgevingsvergunningVoor 2010 bestonden verschillende soorten vergunningen en besluiten die nadien zijn opgegaan in de ‘omgevingsvergunning’. Eén daarvan is de bouwvergunning. Een vergunning voor het bouwen heet sindsdien ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Hoewel dat geen wettelijke term is. De wet kent namelijk enkel de omgevingsvergunning. En die kan op uiteenlopende activiteiten betrekking hebben. Zoals het bouwen. Toch wordt stiekem nog steeds gesproken over ‘bouwvergunning’. Al was het maar omdat de regeling van de activiteit bouwen niet heel erg verschilt van de oude regeling.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Appingedam, PDV-beleid en de Dienstenrichtlijn

Appingedam‘PDV’ staat voor ‘perifere detailhandelsvestiging’. PDV-beleid heeft betrekking op planologisch overheidsbeleid dienaangaande. Dat beleid ziet erop toe dat gewone detailhandelszaken zich niet vestigen op stedelijke randlocaties. Zulks ter bescherming van de detailhandelsstructuur in binnensteden. In de inmiddels beroemde Appingedam-zaak wilde een detailhandelaar zich desondanks vestigen op zo’n randlocatie. Hij stelde daarom beroep in tegen een bestemmingsplan dat PDV-beleid vastlegt. Inmiddels is in die kwestie, na een zeer lange procedure, einduitspraak gedaan. We kijken in deze blog met praktische ogen naar die uitspraak.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Wijziging Crisis- en herstelwet

Crisis- en herstelwetVandaag is de ‘Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik’ gepubliceerd in het Staatsblad (2019, 216). De wijziging treedt morgen in werking.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Nieuwe Omgevingswet ; een update

nieuwe OmgevingswetHoe staat het ervoor met de nieuwe Omgevingswet? We waren even met iets anders bezig (namelijk met zaken die onder de huidige wetgeving vallen), en dus keken we onlangs wat schrikachtig op toen we hoorden dat de minister een ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet naar de Eerste en Tweede Kamer had verzonden. Wanneer hebben we onze Omgevingswet-pagina’s op onze website eigenlijk voor het laatst up to date gemaakt? Eind 2018? Wordt het dan niet weer eens tijd voor een update? Want er gebeurt van alles…

Lees Meer