Inhoud

bouwrecht

 

Wat is bouwrecht

Het bouwrecht is het rechtsgebied dat gaat over het ontwerpen, aanbesteden, realiseren, opleveren, onderhouden en financieren van bouwwerken en infrastructurele werken.

 

Wat er zoal onder het bouwrecht valt

Onder het bouwrecht vallen onder andere:

 • ontwerpopdrachten : opdrachtovereenkomsten tussen opdrachtgever en ontwerpende architect en/of ingenieur
 • het aanbestedingsrecht : de (Europese) aanbesteding van overheidsopdrachten voor werken, diensten, leveringen en/of concessies
 • aanneming van werk : aannemingsovereenkomsten, bouwteams, meer-/minderwerk, bestekswijzigingen, oplevering, bouwtijdverlenging, gebreken en aansprakelijkheid
 • onderhoud en financiering

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het bouwrecht

Voor opdrachtnemers (architecten, ingenieurs, aannemers)

 • het beoordelen van contracten met uw opdrachtgever
 • afbakening van uw aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden t.o.v. de opdrachtgever en t.o.v. bij het project betrokken derden
 • advisering over algemene voorwaarden en besteksvoorwaarden
 • advisering over en begeleiding bij (Europees) aanbestedingsrechtelijke kwesties
 • begeleiding bij geschillen over gebreken, oplevering en/of bouwtijdverlenging
 • (conflict)bemiddeling bij verschil van mening met uw opdrachtgever en/of derden
 • vertegenwoordiging bij procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw

 

Voor opdrachtgevers (ontwikkelaars, overheden)

 • het beoordelen van contracten met architecten, ingenieurs en aannemers
 • advisering over algemene voorwaarden en besteksvoorwaarden
 • advisering over en begeleiding bij (Europese) aanbestedingen van overheidsopdrachten voor werken, diensten, leveringen en concessies
 • advisering over staatssteun
 • begeleiding bij geschillen over gebreken, oplevering en/of bouwtijdverlenging
 • (conflict)bemiddeling tussen betrokkenen bij een project

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een bouwrechtelijke kwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.