Inhoud

procespsychologie

 

Citaat

Een citaat uit ‘Lawyers, Liars and the Art of Storytelling‘ van Jonathan Shapiro: “(…) research shows that stories ‘stimulate the brain and even how we act in life.’ When people read a sentence about grasping or kicking something, their brain scans show activity in the same part of the motor cortex that coordinates physical movement.”

 

De kracht van woorden

Kortom, het (geschreven) woord is een bijzonder krachtig instrument voor wie het goed weet te gebruiken. En goed gebruik valt of staat bij psycho-motivationele kennis over de effecten van tekst.

Niet voor niets betalen Amerikaanse juristen goud geld voor het boek ‘Reptile‘ van Ball & Keenan. Dat boek geeft aanwijzingen en technieken voor het beïnvloeden van het ‘reptielbrein‘ van juryleden. Dat is het oeroude deel van het menselijk brein dat denkt in termen van eten, gegeten worden en paren. Weet je als aanklager in een Amerikaanse strafzaak goed in te spelen op de daar zetelende emoties, dan heeft de advocaat van de verdachte een flinke kluif aan de verdediging.

 

Motiveren en beïnvloeden

Tekst heeft dus een grote invloed op de toehoorder of lezer. Er zijn dan ook tal van technieken ontwikkeld om door middel van woord en geschrift te beïnvloeden. Als ervaren juridisch adviseur, bemiddelaar en motivationeel communicatiedeskundige zijn wij als geen ander ingevoerd in die technieken.
Om slechts enkele begrippen en technieken in dit verband te noemen:

 • framing
 • inspelen op heuristieken
 • drogredeneren
 • SEXI (State EXplain Illustrate)
 • Standaardgeschilpuntenmodel
 • gebruik van metaforen
 • positioning
 • en vele andere…

 

Gebruik met respect

Al naar gelang de persoon van de lezer of toehoorder, en al naar gelang het doel van de tekst, kan in meerdere of mindere mate gebruik worden gemaakt van een bepaalde motivationele techniek om gewenste effecten te veroorzaken. Dit moet echter wel op een goede en respectvolle manier worden gedaan. Voorkomen moet worden dat mensen het idee krijgen gemanipuleerd, of gekleineerd, te worden. Wij adviseren dan ook vaak om in bepaalde teksten frames of drogredenen te schrappen. Of om uit oogpunt van respect minder ‘Jip- en Janneketaal’ te gebruiken (ook al druist dat tegen de huidige mode in). Veel hangt ook af van het doel dat met de tekst wordt beoogd.

 

Dienstverlening door BRAKENHOFF

Wij adviseren over het gebruik van motivationele technieken in geschreven en gesproken teksten. Dat doen wij met betrekking tot:

 • juridische teksten
 • pleidooi
 • communicatie met besluitnemende instanties
 • bezwaarschriften
 • zienswijzen
 • wervende teksten
 • toespraken
 • opiniërende teksten
 • journalistieke stukken

Zend ons uw tekst toe, geef daarbij aan wie uw publiek is, en wat het doel van de tekst is, en wij zullen u adviseren over het gebruik van motivationele technieken.

Vanzelfsprekend gaan we uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw teksten. Niets daarvan zullen wij aan derden openbaar maken.

 

Vragen en contact

Hebt u vragen over onze dienstverlening met betrekking tot motiverende teksten, of wilt u even overleggen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Contact