Inhoud

bestuursrecht

 

Wat is bestuursrecht

Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat over de relatie tussen burger (particulieren, ondernemingen) en overheid gaat. De wet geeft de overheid bepaalde bevoegdheden die de overheid tegenover de burger kan uitoefenen. De overheid oefent die bevoegdheden veelal uit door middel van het nemen van besluiten. In het bestuursrecht zijn die besluiten onderwerp van geschil. Tegen die besluiten kan de burger in bezwaar en in beroep.

 

Wat er zoal onder het bestuursrecht valt

Onder het bestuursrecht vallen onder andere:

 • het omgevingsrecht : de overheid stelt door middel van een besluit bestemmingsplannen vast en verleent door middel van een besluit omgevingsvergunningen
 • het handhavingsrecht : de overheid legt door middel van een besluit lasten onder dwangsom, lasten onder bestuursdwang of bestuurlijke boetes op
 • subsidies : de overheid verleent door middel van een besluit subsidie
 • uitkeringen : de overheid verleent door middel van een besluit een uitkering
 • vergunningverlening : de overheid verleent door middel van besluiten diverse soorten vergunningen
 • leges en belastingen : de overheid legt door middel van een besluit heffingen op

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het bestuursrecht

Voor ondernemingen en particulieren

 • begeleiden bij vergunningaanvragen
 • advisering en begeleiding bij bezwaar en beroep
 • het opstellen van bezwaarschriften en beroepschriften
 • vertegenwoordiging bij bezwarencommissie en bestuursrechter
 • communicatie met de overheid

 

Voor overheden

 • secretariaatswerkzaamheden bezwarencommissies
 • zitting in bezwaar- en adviescommissies
 • advisering inzake bezwaar en beroep
 • vertegenwoordiging bij bezwarencommissie en bestuursrechter
 • bemiddeling en overleg met belanghebbenden (bedrijven, particulieren)
 • begeleiding bij handhaving
 • opstellen second opinions in complexe dossiers
 • bemiddeling bij klachten

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een bestuursrechtelijke kwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.

 

Informatie sheets

Hieronder treft u voorbeeldbrieven, praktische tips en andere handige documenten aan.

Bezwaar maken – hoe en wat (pdf)
Voorbeeld bezwaarschrift (pdf)
In beroep gaan bij de bestuursrechter – hoe en wat (pdf)

 

Weblog bestuursrecht

Zie hier voor de artikelen over het bestuursrecht op onze weblog.