Inhoud

huren en kopen

 

Huren en kopen

Onder de termen huren en kopen begrijpen we de huur van woonruimte en bedrijfsruimte, het (volks)huisvestingsrecht, het zakenrecht (eigendom, beperkte rechten), het burenrecht en koop en verkoop.

 

Wat er zoal onder het huren en kopen valt

Onder het huren en kopen vallen onder andere:

 • het huurrecht : de huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte
 • koop en verkoop : de koop en verkoop van woningen en ander vastgoed
 • het (volks)huisvestingsrecht : het recht m.b.t. de sociale huursector en huisvestingsbeleid van gemeenten
 • het appartementsrecht : het recht m.b.t. de vereniging van eigenaren
 • het zakenrecht : het recht m.b.t. eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, verjaring, opstallen, perceelsgrenzen, kadastrale kwesties, erfpacht
 • het burenrecht : het recht m.b.t. burenaangelegenheden (hinder, overlast)

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het huren en kopen

Op het gebied van het huurrecht

 • het beoordelen van huurcontracten m.b.t. woonruimte en bedrijfsruimte
 • begeleiding bij opzegging, ontbinding en ontruiming
 • begeleiding bij huurprijskwesties
 • begeleiding bij procedures voor de Huurcommissie en de kantonrechter
 • advisering van huurders en verhuurders
 • bemiddeling bij huurgeschillen
 • begeleiding bij vergunningaanvragen o.g.v. de Leegstandwet
 • huurincasso

 

Op het gebied van het wonen

 • begeleiding bij (huisvestings)vergunningaanvragen
 • (conflict)bemiddeling bij burenrechtelijke kwesties
 • begeleiding en advisering van verenigingen van eigenaars
 • beoordeling van koopcontracten en begeleiding bij geschillen over non-conformiteit

 

Op het gebied van het zakenrecht

 • advisering over kwesties over eigendom, beperkte rechten, verjaring, opstal en perceelsgrenzen
 • beoordeling van (koop)contracten en algemene voorwaarden

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een huur- of koopkwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.