Inhoud

weerstand tegen bouwprojecten

 

Weerstand tegen bouwprojecten

Veel bouwprojecten in Nederland lopen vertraging op door weerstand van omwonenden. Hetzelfde geldt voor de aanleg van infrastructurele werken, windmolenparken, en de uitvoering van andere projecten.

Dat roept de vraag op hoe die weerstand kan worden voorkomen.

Wij hebben het onderzocht.

 

Onderzoeksrapport ‘Weerstand in Rotterdam!’

Uit ons onderzoek blijkt dat overheden, ontwikkelaars en initiatiefnemers uitgaan van de onjuiste veronderstellingen bij weerstand door omwonenden. Met als gevolg dat zij verkeerde methoden hanteren om die weerstand te pareren. Het gevolg daarvan is dat weerstand toeneemt, in plaats van afneemt.

Rapport ‘Weerstand in Rotterdam!’ (pdf)

 

Nimbyisme

Een van die onjuiste veronderstellingen is bijvoorbeeld dat de weerspannige omwonende een ‘Nimby’ zou zijn (een acroniem voor ‘Not In My BackYard’). De Nimby-veronderstelling gaat ervan uit dat de burger vanuit egoïstische motieven wel de lusten, maar niet de lasten wil van een project. (De burger wil wel gebruik maken van de snelweg, maar deze niet in zijn ‘achtertuin’ hebben.)

Een gevolg van deze onjuiste veronderstelling kan zijn dat de ontwikkelaar de egoïst in de burger niet wil wakker maken, en hem daarom zo min mogelijk informatie geeft over het project. Gevolg daarvan is echter weer dat het wantrouwen bij de burger toeneemt, en dat de burger aan de hand van worst-case scenario’s zelf de informatielacunes gaat vullen. Met als gevolg dat zijn angst en weerstand enkel maar toenemen.

De Nimby-veronderstelling is slechts een voorbeeld. Er bestaan meer oorzaken voor weerstand.

 

Hoe BRAKENHOFF helpt om weerstand te voorkomen

Op basis van onderzoek naar de psychologische mechanismen van weerstand, hebben wij methoden ontwikkeld om weerstand tegen bouwprojecten zoveel mogelijk te voorkomen. Deze methoden zijn gericht op:

  • psychologische angstprocessen
  • psychologische identiteitsprocessen
  • psychologische rechtvaardigheidsprocessen
  • psychologische attitudeprocessen
  • communicatieprocessen

(zie ook onze blogs over dit onderwerp: hier, hier, hier en hier)

 

Vragen en contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot het omgaan met weerstand tegen bouwprojecten, neem dan vrijblijvend contact op:

Contact

Wij beantwoorden graag uw vragen.