Inhoud

ICT- en auteursrecht

 

Wat is milieurecht

Het milieurecht is het rechtsgebied dat gaat over de ruimtelijke ordening van milieubelangen. Hoe flora en fauna, geluidhinder, natuurbescherming en andere milieuaspecten kunnen worden verenigd met andere ruimtelijke belangen zoals woningbouw en bedrijfsvestiging.

 

Wat er zoal onder het milieurecht valt

Onder het milieurecht vallen onder andere het recht met betrekking tot:

 • natuurbescherming
 • geluidhinder
 • bodembescherming en -vervuiling
 • potentieel gevaarlijke activiteiten zoals buisleidingen en vervoer van stoffen en electromagnetisme
 • bedrijfszonering
 • hinderlijke bedrijfsactiviteiten
 • evenementen
 • luchtkwaliteit
 • water

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het milieurecht

 • (conflict)bemiddeling bij geschillen
 • het opstellen van contracten
 • vergunningverlening
 • overleg met overheden
 • projectontwikkeling
 • bedrijfsvestiging

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een milieurechtelijke kwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.