Inhoud

vastgelopen bij de overheid

 

Citaat

Een citaat uit een eerder blogbericht: “De Raad van State constateert in zijn jaarverslag [over 2017, red.] dat er een steeds dichter, fijnmaziger en gedetailleerder netwerk van regels ontstaat. Ook constateert de Raad dat er vanwege de toenemende digitalisering steeds vaker gebruik wordt gemaakt van standaarden. Met als gevolg een verregaande mate van standaardisering van de communicatie tussen burger en overheid.”

 

Regels, regels, en nog eens regels

De regeldichtheid in Nederland is berucht. Voor juristen is het niet meer te overzien. Zij moeten zich dan ook specialiseren. Maar ook dan is de (dagelijkse!) toevloed aan wetten, regels, beleidsstukken en jurisprudentie dermate omvangrijk dat de specialist een juridische vraag slechts met de grootste voorzichtigheid en terughoudendheid zal beantwoorden.

 

Een degelijke maar weerbarstige overheid

De overheid en haar medewerkers staan te midden van die zee aan regels. Alles wat zij doen is per definitie (zie het legaliteitsbeginsel) gereguleerd. Vandaar ook dat we juist in die sector de genoemde voorzichtigheid en terughoudendheid zo vaak terugzien. Belangen moeten worden afgewogen, men wil geen precedenten scheppen, men wil eerst afstemmen met ‘de jurist’, er moet gebruik worden gemaakt van een formulier, er bestaan termijnen, noem maar op. Plus: de overheid heeft een bijzonder omvangrijke ‘klandizie’. Er is wel eens een wachtende voor u.

Veel burgers ervaren de overheid daarom vaak als traag, stug, rigide en terughoudend. Maar ook de overheidsmedewerkers met wie zij te maken krijgen zien vaak met lede ogen aan hoe traag, stug en terughoudend zij zelf moeten zijn.

Het is dan ook veelal geen onwil vanuit de overheid, maar een kwestie van systeem. Een uiterst complex, omvangrijk en veranderlijk systeem.

Toch gaat het vaak goed bij contacten met de overheid. Nederland beschikt dan ook over een professioneel, goed opgeleid en gedegen overheidsbestuur.

 

Als u vastloopt bij de overheid

Het komt echter regelmatig voor dat burgers (bedrijven, particulieren) vastlopen bij de overheid:

  • een vergunning komt maar niet rond
  • men krijgt te maken met een ingrijpende wijze van handhaving
  • men is in conflict gekomen met een overheidsmedewerker en wordt niet meer geholpen
  • de overheid blijft uitgaan van onjuiste informatie en gegevens
  • problemen met de aanvraag van uitkeringen
  • oneerlijke behandeling

 

De oorzaak is vaak een verkeerde entree in een procedure. Men vraagt bijvoorbeeld de verkeerde vergunning aan. Of men denkt met betrekking tot een handhavingsbesluit dat het zo’n vaart niet zal lopen. Om vervolgens geconfronteerd te worden met de inning van hoge dwangsommen. Of een kwestie is juridisch bijzonder ingewikkeld waardoor niemand voortvarend tot een besluit durft te komen. Verder is er de onlogica van politieke overwegingen, en natuurlijk de menselijke factor. Het is voor de burger en de overheidsmedewerker soms knap lastig om de frustraties binnen de perken te houden. En mensen verschillen in persoonlijkheid. De een leunt zwaar op regels, de ander op de ruimte ertussen.

 

Wat BRAKENHOFF hierin kan betekenen

Wij hebben jarenlange ervaring in de bestuurspraktijk bij overheden (gemeente, provincie, waterschap, Rijksoverheid). We kennen de cultuur, de taal, en de vaak lastige en complexe opgaven en belangenafwegingen. Bovendien hebben we een gedegen kennis van het bestuursrecht, en van de motivationele psychologie.

Dat geeft ons aanknopingspunten en instrumenten om tussen burger en overheid te kunnen bemiddelen of onderhandelen. Om naar oplossingen en resultaten toe te werken. En anderen daartoe te motiveren.

 

Vragen en contact

Meent u te zijn vastgelopen bij de overheid, wilt u overleggen of verdere informatie over onze diensten en mogelijkheden op dit terrein, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.