MOTIVATIONEEL – Het voorkomen van weerstand tegen (bouw)projecten (1)

De weerstand van omwonenden tegen (bouw)projecten wordt ook wel ‘Nimbyisme’ genoemd. ‘Nimby‘ is een acroniem voor Not In My BackYard. Nimbyisme staat voor het verschijnsel waarbij omwonenden wel de lusten, maar niet de lasten van een project willen. Het bekendste voorbeeld is de snelweg: mensen maken er wel gebruik van, maar willen hem niet in de nabije omgeving (‘in de achtertuin’). De psychologie achter Nimbyisme intrigeert ons, en dat is de reden dat we er onderzoek naar hebben gedaan.

Lees Meer

BOUW – Feyenoord City en Stadionpark – links en documenten

Feyenoord City is een gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Onderdeel daarvan is de bouw van een nieuw Feyenoordstadion. Feyenoord City is onderdeel van de meer omvattende ontwikkeling Stadionpark. Daaronder vallen – naast Feyenoord City – o.a. eiland Van Brienenoord, park De Twee Heuvels, Sportdorp, Zomerland, Sportcampus en bedrijventerrein Stadionweg. We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste documenten en links met betrekking tot deze ontwikkelingen (per 1 juli 2018 wordt het overzicht voortgezet op deze pagina):

Lees Meer

BOUW – Ontwikkelingen Feyenoord City

Gisteren, 28 februari 2018, is een besluit van de gemeenteraad van Rotterdam van 1 februari 2018 gepubliceerd. In dat besluit heeft de raad besloten a) om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (het ‘voorbereidingsbesluit’), en b) de coördinatieregeling op grond van (art. 3.30 van) de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Het besluit heeft betrekking op het ontwikkelingsgebied Feyenoord City. Feyenoord City behelst o.a. de bouw van een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord.

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT | PRIVAATRECHT – Cursussen omgevingsrecht en privaatrecht online!

Speciaal voor niet juridisch geschoolde professionals, voor juristen die zich opnieuw en snel willen inlezen in een rechtsgebied en voor andere geïnteresseerden hebben wij twee cursussen geschreven. Het gaat om de cursus ‘Omgevingsrecht’ en de cursus ‘Privaatrecht’.

De cursus ‘Omgevingsrecht’ gaat over de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening, het milieurecht en het bouwen. De cursus ‘Privaatrecht’ is vooral toegesneden op het Burgerlijk Wetboek en het vermogensrecht (eigendom, bezit, overdracht, contracten).

Lees Meer

Juridisch en Motivationeel

‘Voor een man met een hamer ziet elk probleem eruit als een spijker’. En, zo zou ik eraan willen toevoegen: ‘voor een jurist ziet elk geschil eruit als een rechtszaak’.

Zou het ertoe mogen doen naar wie je toegaat met een bepaald geschil? Dat de keuze wie je om advies vraagt, reeds een keuze impliceert voor een bepaalde aanpak? Stel, je hebt een meningsverschil met een familielid over de verdeling van een erfenis. Naar wie ga je toe voor advies? Naar een advocaat? Een notaris? Een bemiddelaar? Een financieel adviseur? De pastor? Een goede vriend?

 

Lees Meer

Vernieuwde website!

Vandaag, 14 november 2017, hebben wij onze nieuwe website gelanceerd. Op de site zullen we regelmatig nieuws, artikelen en handige links publiceren.

Willem Brakenhoff