2. Privaatrecht – Hoofdrolspelers

Natuurlijke personen en rechtspersonen

***

Hoofdrolspelers

We introduceren hier enkele belangrijke hoofdrolspelers in het privaatrecht:

– natuurlijke personen
– rechtspersonen

In het privaatrecht zijn deze twee in beginsel en in juridische zin gelijk aan elkaar. Althans, voor wat betreft het onderdeel van het privaatrecht dat ‘vermogensrecht’ wordt genoemd (zie in een later hoofdstuk).

Natuurlijke personen

Natuurlijke personen zijn de afzonderlijke mensen die rechten en plichten hebben.

Rechtspersonen

Rechtspersonen zijn niet-natuurlijke personen. Het zijn organisaties die, zoals de wet dat noemt, ‘rechtspersoonlijkheid bezitten’. Een organisatie bezit enkel rechtspersoonlijkheid, en is dus slechts rechtspersoon, als dat nadrukkelijk door de wet is bepaald.

Het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) wijst onder andere de volgende rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, oftewel rechtspersonen, aan:

  • de Staat,
  • de provincie
  • de gemeente
  • het waterschap
  • het kerkgenootschap
  • de vereniging
  • de naamloze vennootschap
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • de stichting

Dit zijn niet de enige door de wet aangewezen rechtspersonen, maar wel de bekendste.

De overheid

We zien hier direct een belangrijk verschil met het bestuursrecht (zie de hoofdstukken ‘Begrippen‘ van de cursus omgevingsrecht). In het bestuursrecht zijn het de organen (‘bestuursorganen’) van de diverse overheden die een rol spelen (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, provinciale staten, etc.). In het privaatrecht zijn het de overheden zelf.

Zo stel je in het bestuursrecht bezwaar en/of beroep in tegen een besluit van bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. In het privaatrecht dagvaard je de Staat, de gemeente of de provincie.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave